Hamamcıoğlu

Satış Sonrası

 

>

HAMAMCIOĞLU MÜESSESELERİ TİCARET TÜRK A.Ş., 1995 yılı içinde açılışını yaptığı Orhanlı - Tuzla'daki tesislerinde "Müşteri Tatminini" ana hedef olarak aldığı hizmetlerini, " TOPLAM KALİTE " mantığı içinde ve yeni organizasyonunun kilit unsurunu oluşturan "SATIŞ SONRASI HİZMET" birimleri tarafından sürdürmektedir.

Bu birimler, ünite kullanıcılarına " TEKNİK SERVİS ", ve " EĞİTİM " konularında güçlü bir destek sağlayarak, siz müşterilerimizin ihtiyaçlarını sürekli, zamanında ve etkin bir şekilde karşılamakta, ileri teknolojinin maliyet ve zorluklarını sizin namınıza üstlenmek suretiyle, yalnızca üretime katkıları başta olmak üzere, yarar ve zevklerini sizlere bırakmaktadır.Bu amaçlar doğrultusunda alınan; TSE Hizmet, Sanayi Bakanlığı'nın Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik ve ISO 9001:2000 Belgeleri; bir taraftan "Kaliteli Hizmet" anlayışımızın somut kanıtlarını oluştururken, diğer taraftan da değerli müşterilerimize alacakları hizmetler için garanti teşkil etmektedir